Facebook
Naziv: Oblasni odbor za zaštitu djece i mladeži u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-1408
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OZDM (hrvatski)
Razdoblje: 1917 - 1919
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su urudžbeni zapisnici za 1918-1919 te kazala za 1917-1918 godinu.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5295
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica