Facebook
Naziv: Prosvjetni savjet Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1413
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PSH (hrvatski)
Razdoblje: 1972 - 1979
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 11 kut. ; 5 knj.
Odgovornost: Prosvjetni savjet Hrvatske (stvaratelj) (1968-)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto, zajedno s drugim fondovima prosvjetne provenijencije, iz Ministarstva prosvjete i športa RH 17. prosinca 2002. (akv. 1/2003).
Sadržaj jedinice: Prosvjetni savjet je djelovao u sjednicama tako da se većina gradiva odnosi na sjednice Savjeta na kojima su doneseni ključni prijedlozi, rješenja i zaključci vezani uz rad Savjeta i pitanja kojima se on bavio. Gradivo sadži i sjednice komisija savjeta te računovdstvene i personalne spise. Manji dio gradiva sadrži cjeline koje se odnose na predškolski odgoj, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja 2014. godine, izlučene su pojedine dokumentacijske cjeline registraturnog gradiva u ukupnoj količini od 0,05 d/m: 1. Financije: autorski ugovori (za sudjelovanje u izradi raznih programa) i ugovori o djelu (za stenografsko prepisivanje, fotokopiranje), naknade za prisutstvo na sjednicama, regres, troškovi prijevoza; 2. Podaci o odlascima na službeni put i seminare; 3. Natječaji za radna mjesta i molbe kandidata; 4. Mjesečne ocjene o učinkovitosti na poslu zbog isplate osobnog dohotka.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prosvjetni savjet nije poštivao Uredbu o kancelarijskom poslovanju (SL 50/57) i odlagao spise po arhivskim znakovima koji su tada bili na snazi, već su spisi odlagani po tekućem broju unutar jednog godišta. Sačuvani su urudžbeni zapisnici, bez kazala, tako da je pretraživanje gradiva otežano. Prilikom sređivanja gradivo je grupirano u 4 tematske serije: 1. Organizacija rada i upravljanje 2. Sjednice Savjeta 3. Komisije Savjeta 4. Razvoj odgoja i obrazovanja
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1413/SI - 1 Prosvjetni savjet Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5300
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica