Facebook
Naziv: Zbirka dijapozitiva u boji Maksimilijana Paspe (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1429
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Paspa (hrvatski)
Razdoblje: 1937 - 1961 (Najveći dio snimaka nastao je između 1937. i 1958. godine, a dijapozitivi malog formata snimljeni su 1960. i 1961. godine.)
Arhivske jedinica: 4223 kom
Tehničke jedinica: 3721 kom. (dijapozitivi u boji 2.4x3.6cm); 1 kom. (c/b dijapozitiv 4x4cm); 501 kom. (dijapozitivi u boji 0.9x1.3cm)
Odgovornost: Paspa, Maksimilijan (fotograf) (1937 - 1958)
Povijest jedinice: Zbirku je Hrvatskoj Kinoteci zajedno sa zbirkom Paspinih filmova predala autorova supruga 25. travnja 1984. godine. Dijapozivi su popisani prije predaje Središnjem fotolaboratoriju 31. svibnja 1994., a zbirka je sređena tijekom travnja 2010. godine.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od 4222 dijapozitiva snimljena u razdoblju od 1937. do 1961. godine na kojima je zabilježen život autora i njegove obitelji te njihova putovanja po Hrvatskoj, Europi i svijetu. Osobito je detaljno i sustavno sniman grad Zagreb i pojedini njegovi dijelovi (Remete, Podsused, Gračani) kao i putovanja po Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Po završetku sređivanja formirano je 26 serija: 1. Hrvatska (1214 snimaka), 2. Strane zemlje i mjesta (1324 snimka), 3. Obitelj (213 snimaka), 4. Reprodukcije (135 snimaka), 5. Narodni radovi i nošnje (138 snimaka), 6. Životinje (28 snimaka), 7. Lov i ribolov (106 snimaka), 8. Cvijeće (177 snimaka), 9. Produkcije (11 snimaka), 10. Leptiri (31 snimak), 11. Godišnja doba (60 snimaka), 12. Marke (41 snimak), 13. Spomenici (18 snimaka), 14. Razni portreti (90 snimaka), 15. Proslave (24 snimka), 16. Gradnja ceste (6 snimaka), 17. Oslobođenje (20 snimaka), 18. Vijeće hrvatskih umjetnika (7 snimaka), 19. Jadranska izložba (3 snimka), 20. Grupe (158 snimaka), 21. Brod (44 snimka), 22. Zubna klinika (5 snimaka), 23. Zalaz sunca (9 snimaka), 24. HAŠK tenis (4 snimka), 25. Stereo (66 snimaka), 26. Razno (117 snimaka).
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: 4222 Dijapozitiv
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja dijapozitivi su popisani te složeni u serije unutar kojih su i fizički objedinjeni.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Napomena o zaštitnom snimanju: Dio zbirke (dijapozitivi leica formata) presnimljen je na duplikat dijapozitive.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1429/P - 1 Popis dijapozitiva u boji Maksimilijana Paspe (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5316
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica