Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Danila Žagara (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1430
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Žagar (hrvatski)
Razdoblje: 1914 - 1930
Arhivske jedinica: 140 kom
Tehničke jedinica: 92 kom. (negativi na staklu 9x12 cm); 48 kom. (negativi na plan filmu 9x12 cm)
Odgovornost: Žagar, Danilo (autor) (1914 - 1930)
Povijest jedinice: Zbirka je otkupljena od Andrijane Sakač 1996. godine, kćeri Danila Žagara.
Sadržaj jedinice: Zbirka je podijeljena u tri cjeline. Prva se odnosi na austrijske postrojbe na albanskom bojištu, druga na iste te postrojbe u zaleđu Trsta, a u trećoj su sačuvane sustavne snimke izgradnje važnijih objekata koje je ing. arh. Danilo Žagar projektirao i izveo 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća na području Splita. Pored fotografskog gradiva priložena je dokumentacija o vojnoj službi ing. Žagara, nacrti utvrda u zaleđu Trsta, te zemljovid Albanije iz razdoblja I. svjetskog rata s ucrtanim mjestima boravka ing. Žagara. Serije unutar zbirke su: 1. Talijansko ratište (1916-1918, 41 fotografija), 2. Albansko ratište (1916-1918, 46 fotografija), 3. Građevine u Splitu i okolici (1920-1940, 32 fotografije), 4. Razno (21 fotografija) 5. Dokumenti i zemljovidi
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste građe: crtež ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka se sastoji od pet tematskih serija. Od većeg dijela negativa izrađena su povećanja, negativi su očišćeni i zaštitno ambalažirani, signirani i pohranjeni u arhivsku kutiju za čuvanje fotografija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1430/P - 1 Popis negativa Zbirke fotografija Danila Žagara (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5317
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica