Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Gjure Perettija (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1432
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Peretti (hrvatski)
Razdoblje: 1930 - 1945
Arhivske jedinica: 104 kom
Tehničke jedinica: 82 kom. (c/b negativi na staklu raznih veličina); 22 kom. (c/b negativi 6x6 cm)
Povijest jedinice: Zbirka je otkupljena od Štefice Mršić u dva navrata, 1994. i 1997. godine. Zajedno s negativima otkupljena je i knjiga Gjure Perettija "Stari Zagreb" objavljena 1936. godine te dijelovi fotografskog pribora.
Sadržaj jedinice: Negativi na staklu prikazuju reproducirane motive starog grada Zagreba nastale za potrebe tiskanja knjige „Stari Zagreb“ te snimke članova obitelji Peretti (uz negative postoje i 4 fotografije), dok negativi na filmu prikazuju staro kupalište na Savi i šestinske pralje snimljene 40-tih godina. Zbirci također pripada i knjiga Gjure Perettija „Stari Zagreb“. Serije: 1. Stari Zagreb (1936, 47 snimaka), 2. Obitelj Peretti (1930-1945, 35 Snimaka), 3. Kupalište na Savi (1930-ih, 11 snimaka), 4. Šestinske pralje (1940-1945, 11 snimaka).
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: 104 Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Negativi su zaprimljeni u originalnoj ambalaži, koja je tijekom obrade zamijenjena novom nakon što su negativi očišćeni i za seriju "Stari Zagreb" izrađene kontakt kopije. U narednoj fazi obrade svi su negativi numerirani i popisani te složeni u serije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Veći dio negativa je u dobrom stanju, a manji dio staklenih ploča je oštećen.
Obavijesna pomagala: HDA-1432/P - 1 Popis negativa zbirke fotografija Gjure Perettija (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5319
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica