Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Mladena Čaldarovića (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1444
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Čaldarević (hrvatski)
Razdoblje: 1938 - 1960
Arhivske jedinica: 957 kom
Tehničke jedinica: 500 kom. (Negativi 24x36 mm); 457 kom. (Pozitivi raznih veličina)
Odgovornost: Čaldarović, Mladen (fotograf) (1938 - 1960)
Povijest jedinice: Zbirka je otkupljena od autora 1999. godine.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od fotografija nastalih neposredno prije II. svjetskog rata (organiziranje antifašistički, komunistički i jugoslavenski orijentirane mladeži u BiH), tijekom II. svjetskog rata (kulturni radnici, umjetnici i političari u partizanskim postrojbama), te u poratnom vremenu (obnova porušenih gradova, organizacija kulture, prosvjete, informiranja i nakladništva u BiH, te zarobljeničke kolone koje su se nakon Bleiburga kretale i po BiH). Opis fotografija sačinio je sam Čaldarović.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Zbirka je podijeljena na slijedeće serije (kronološki je sređeno): razdoblje do II. svjetskog rata (1938-1941), II. svjetski rat (1941-1945), razdoblje nakon II. svjetskog rata (1945-1960).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1444/P - 1 Zbirka fotografija Mladena Čaladrovića (popis)
Restauracija: Negativi su pohranjeni na zapaljivoj podlozi i bilo bi ih potrebno kopirati u svrhu zaštite.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5331
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica