Facebook
Naziv: Okružni narodnooslobodilački odbor Gorski kotar (fond)
Signatura: HR-HDA-1465
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OkNOO Gorski kotar (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 5 svež
Odgovornost: Okružni narodnooslobodilački odbor Gorski kotar (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda pristiglo je u skupini zbirnog fonda Narodnooslobodilački odbori Hrvatske koji je brojio ukupno 107 kutija, a nalazio se u bivšem Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, preuzetog u HDA temeljem odluke Vlade RH o pripajanju Arhiva od Instituta za suvremenu povijest 1995. (akv. 52/1995). U Pregledu arhivskih fondova i zbirki SRH, unutar AIHRPH, bio je zaveden pod brojem 12.
Sadržaj jedinice: Fond čine proglasi, okružnice, popratnice, letci , upute, zapisnici sastanaka, izvještaji o političkoj situaciji, dopisi podređenima, tablice brojnog stanja stanovništva (i spis o narodnosnom sastavu stanovništva 1941. i 1945.), nastavni plan, statistika zločina na području, presude sudova, te razni spisi tajništva, upravnog odjela, propodjela, željezničkog odsjeka (odbora), "Goranskog vjesnika", partijske jedinice kazališne družine "Ivan Goran Kovačić".
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Nema ograničenja dostupnosti. Korištenje usklađeno s Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)i Pravilnikom o radu čitaonice HDA.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DARI- 546: Okružni narodni odbor za Gorski kotar
Identifikator: HR-HDA/AJ 5352
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica