Facebook
Naziv: Steiner Stjepan (fond)
Signatura: HR-HDA-1879
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1929 - 1991
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 14 kut. ; 1 mapa ; 1 svitak
Odgovornost: Steiner, Stjepan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je darovala Šulamit Steiner.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadržava osobne dokumente S. Steinera (školske svjedodžbe, putovnice, članske iskaznice i dr.), rukopise, korespondenciju (oko 300-injak pisama), priznanja i odlikovanja, bilješke, dnevničke zapise, materijale sa stručnih skupova i dr. Posebno je vrijedna cjelina obiteljskih i drugih fotografija iz razdoblja 2. svjetskog rata i poraća; posebno treba istaknuti do sada nepoznate fotografije J. Broza i drugih javnih ličnosti iz uglavnom političkog života – E. Hodža, V. Bakarić i dr. U manjoj je mjeri zastupljeno i gradivo supruge Zore, također liječnice (medicinski rukopisi, priznanja, fotografije i dr.).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Cjeline osobnih dokumenata i korespondencije, zbog osobnih podataka koje možebitno sadržavaju, dostupne su u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1879/P - 1 Popis gradiva iz rukopisne ostavštine Stjepana Steinera (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 55551
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica