Facebook
Naziv: Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (zbirka)
Signatura: HR-DAZD-378
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1565 - 1943
Arhivske jedinica: d/m
Tehničke jedinica: 2200 knj. (Papir)
Povijest jedinice: Zakon o državnim matičnim knjigama od 9. travnja 1946. (Službeni list FNRJ br. 29/1946) u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju uvodi civilno stanje a matične knjige od tada imaju voditi posebni činovnici kod pojedinih mjesnih odbora. Polovicom 1948. godine od župnih ureda po Dalmaciji preuzete su matične knjige. Mjesni odbori zadržali su za svoju uporabu matične knjige od, po prilici 1860. godine na ovamo, a knjige starije od tog datuma za područje Dalmacije od Raba do Hvara i Visa preko Kotarskog Narodnog Odbora predane su Državnom arhivu u Zadru. Prilikom ovog preuzimanja matičnih knjiga od župnih ureda nisu sve matične knjige od prije 1860-te godine došle u Državni arhiv u Zadru-neke su ostale po župnim uredima a za neke se uopće još ne zna kamo su i kako svršile. Neki Kotarski Narodni odbori, kao npr. Trogir i Split nisu uopće niti predali stare matične knjige sa svog područja, dok je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu preko svog povjerenika M. Brandta kod Kotarskog narodnog odbora u Zadru već prije bila pridigla najstarije matice pisane glagoljicom i bosanicom kao i neke pisane latinskim i talijanskim jezikom.
Sadržaj jedinice: Podaci o krštenju, u novije vrijeme rođenju, vjenčanju i smrti pojedinih osoba. Iz ove jednostavne službene registracije spomenutih crkvenih sakramenata isčitava se široki spektar informacija dragocjenih za mjesnu onomastiku, patronimike, kretanje pučanstva, podrijetlo i raširenost pojedinih obitelji i ovomu slično. Uz to, matične knjige su i izvor podataka lokalne naravi kao što su elementarne nepogode, nerodice i glad, zarazne bolesti, podaci o cijenama roba, civilnim i trgovačkim udrugama te vijestima političke ili vojne naravi koje se odnose na lokalni život.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 2200 knjige (Broj matičnih knjiga povećava se svake godine poradi redovnog preuzimanja)
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Kako su matice pristizale u Državni arhiv u Zadru od godine 1949. tako su i sređivane i inventarizirane po načelu pripadnosti, tj. po kotarevima iz kojih su pristizale, a unutar kotareva po župama. Kao posebna grupa, stigle su tzv. stare matice koje su pripojene pređašnjim ali kao posebna skupina. S vremenom praksa je pokazala da je za uporabu težak ovakav fond matica sastavljen u dva navrata, a osobito po načelu pripadnosti, pogotovo otkad se promijenila upravna podjela Dalmacije. Sve je govorilo da je poželjniji jednostavan raspored matičnih knjiga po abecedi što je i provedeno zimi 1957. na 1958. godinu. Tada su sve matične knjige sređene po abecednom redu i izrađen je detaljan inventar ove zbirke s potrebitim oznakama za svaku inventarsku jedinicu i taj sustav se primjenjuje do danas.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Zbirka ima status javnog arhivskog gradiva. Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD-a.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski ; latinski
Pisma: latinica ; glagoljica ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; bosanica
Obavijesna pomagala: DAZD-378/AI - 1 Inventar matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (analitički inventar)
DAZD-378/P - 2 Popis knjiga u župnim uredima Vodice, Pirovac i Tribunj (popis)
DAZD-378/V - 3 Matice (vodič)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 56072
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica