Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Marije Braut (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1742
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1967 - 2004
Arhivske jedinica: 13242 kom
Tehničke jedinica: 12852 kom. (Negativi 6x6 cm); 390 kom. (Pozitivi 10x15 cm)
Odgovornost: Braut, Marija (fotograf) (1967 - 2004)
Povijest jedinice: Zbirka je od autorice otkupljena u dva navrata, 2005. i 2006. godine. Prvo su preuzeti snimci likovnih umjetnika i njihovih radova, a zatim portreti Zagrepčana izloženi na izložbi "Lica".
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži prikaze umjetnika, kulturnih djelatnika i njihovih djela snimljenih u razdoblju od 1967. do 1985. godine (12180 negativa), te fotografije izložbe „Lica“ održane u MUO 2004. i portrete Zagrepčana snimane od 1968. do 2004. godine (646 negativa i 390 pozitiva).
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Za većinu negativa autorica je sama predala izvorne kontakt kopije, kao i kopije knjiga snimanja koje je vodila. Za seriju „Lica“ postoji popis negativa i fotografija u albumu. Tijekom sređivanja snimci su organizirani u dvije serije: likovni umjetnici i portreti Zagrepčana (izložba "Lica") te dodatno razloženi na podserije prema osobama. Istovremeno su izrađeni popisi negativa i fotografija s točnim brojem snimaka, te na kraju analitički inventar zbirke.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Negativi i fotografije su u odličnom stanju.
Registraturna pomagala: Popis (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5624
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica