Facebook Slike
Naziv: Zbirka fotografija (zbirka)
Signatura: HR-DAZD-385
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1855 - 2000
Povijest jedinice: Zbirka je nastajala tijekom druge polovine 19. stoljeća u Arhivu Dalmatinskog namjesništva. Od 1895. godine nalzi se u Knjižnici Dalmatinskog namjesništva, današnjoj arhivskoj knjižnici. Zbirka se popunjavala darovanim i kupljenim fotografijama, neke su izlučene iz arhivskih fondova, a u 20. stoljeću u Arhiv su smještene veće zbirke starih fotografija (Burato), negativa na staklu (Jeričević) i fotografije nastale u ukinutim društveno političkim organizacijama u Zadru.
Način preuzimanja: Zbirka je nastajala u Arhivu od druge polovine 19. stoljeća.
Sadržaj jedinice: Zbirka ima preko 3000 fotografija i 22 albuma. Najveći broj fotografija odnosi se na osobe, većim dijelom nepoznate. Najstarije fotografije prikazuju, pored portreta, važne događaje, panorame i gradske prizore zgrade (interijeri i eksterijeri), prijevozna sredstva (brodovi, kola) zatim fotografije umjetničkih djela i kulturnih spomenika.
Izlučivanju: Nije ništa izlučeno.
Vrste medija: 3000 Fotografija (Negativi su na fotografskoj vrpci i na staklu. Pozitiv na staklu)
Vrste građe: 600 Dokument (Fotografije dokumenata (arhivskih spisa).)
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fotografije su složene po sadržaju, odnosno motivima: 1. Fotografije brodova i kola - Bk; 2. Događaji - D; 3. Dokumenti i tiskani materijal - F; 4. Osobe - O; 5. Panorame - P; 6. Fotografije umjetničkih djela - U; 7. Zgrade - Z; 8. Albumi - A; 9. Razglednice - R; 10. Fotografije Ivana Jeričevića - J.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Obavijesna pomagala: DAZD-385/P - 1 Zbirka fotografija (popis)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 56414
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica