Facebook
Naziv: Težak Božo (fond)
Signatura: HR-HDA-1787
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Težak B. (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1986
Arhivske jedinica: 6.30 d/m
Tehničke jedinica: 63 kut.
Odgovornost: Težak, Božo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda predao je po službenoj dužnosti Institut za informacijske znanosti u Zagrebu (akv. 35/1993; 19/1994, 20/1994).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži osobnu dokumentaciju i korespondenciju prof. Težaka, razne bilješke s njegovih predavanja, dokumentaciju o raznim znanstvenim institucijama u kojima je radio i s kojima je surađivao, radove i bilješke o informacijskim znanostima i djelatnostima, te službene materijale raznih ustanova i pojedinaca. Najveći dio sačuvane dokumentacije odnosi se na materijale koje je Težak osobno sakupio kao sudionik raznih konferencija, s njegovih službenih putovanja u inozemstvo i njegovim djelovanjem kao sveučilišnog nastavnika, glavnog i odgovornog urednikra raznih časopisa, te kao osnivača znanstvenih ustanova. Iz razvrstanih akvizicija uložen je 1 svežanj gradiva. Radi se o separatima tekstova B. T. i dvije crno-bijele fotografije većeg formata.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja gradiva izlučeni su multiplikati: razne skice i sheme, nacrti, prospekti, brošure, kopije novinskih članaka, kopije zapisnika s raznih sjednica, razni prijedlozi za projekte, cjenici, kopije stručnih radova i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; Plan ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je strukturiran sukladno životu i radu Bože Težaka, pa tako, uz osobne dokumente, korespondenciju, članke i radove, prati njegov rad kao sveučilišnog nastavnika, kao utemeljitelja, sudionika ili organizatora različitih institucija, kao inicijatora razvoja informacijskih znanosti u nas, kao organizatora znanstvenih udruga, sudionika savjetovanja, kongresa, izložbi, konferencija i sl., njegov rad u upravnim i znanstvenim tijelima, uređivački rad u časopisima te suradnju sa stranim institucijama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno, a ono koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; engleski ; njemački ; francuski ; slovenski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1787/SI - 1 Težak Božo 1952/1980 (1980-1986) (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1656: Institut informacijskih znanosti u Zagrebu
Opća napomena: DOKUMENTACIJA IZVAN TEHNIČKE JEDINICE (KUTIJE): -(Žuta fascikla) magistarski rad Branka B. Kneževića: „ Struktura tekuće medicinske periodike i njena zastupljenost u našim bibliotekama“ PMF u Zagrebu, 1976. -Generalni urbanistički plan grada Zagreba iz 1970. god, dimenzija: 45*30 cm.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5667
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica