Facebook
Naziv: Zbirka sudskih zapisa o cenzuri Iljka Karamana (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1803
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Ilj. Karamana (hrvatski)
Razdoblje: 1912 - 1984
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 5 svež ; 2 kut.
Odgovornost: Karaman, Iljko (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo je darovao Iljko Karaman (akv. 2/1992 i 14/1992).
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži materijale zaplijenjene od strane Državnog tužioštva Zagreb i Okružnog javnog tužilaštva Zagreb iz razdoblja između dva svjetska rata pa sve do 1980-ih godina: leci, novine sa zabranjenim člancima, novinske špalte dostavljene na predcenzuru Državnom tužioštvu Zagreb od 1930. do 1938. te časopisi i manje publikacije cenzurirane od 1929. do 1941. Tu su i optužnice te zapisnici sa saslušanja Okružnog javnog tužioštva Zagreb nakon II. svjetskog rata (1945-1948), izvještaji Odjela za građanski i upravni postupak i štampu Okružnog javnog tužilaštva Zagreb (1959-1970), dijelovi izvještaja Okružnog javnog tužioštva Zagreb o političkom kriminalitetu iz razdoblja 1971-1984, upute za rad sudova u krivičnim i građanskim postupcima iz 1944. kao i razne okružnice iz rada Okružnog javnog tužioštva Zagreb 1945-1948.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Zbog osobnih podataka koje možebitno sadržava, većina dokumenata dostupna je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1803/P - 1803 Zbirka Iljka Karamana (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5683
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica