Facebook
Naziv: Zbirka preslika Krunoslava Draganovića o žrtvama II. svjetskog rata i poraća (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1805
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka K. Draganovića (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1967
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut. ; 10 reg.
Odgovornost: Draganović, Krunoslav (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo je predao Ante Beljo 2001.
Sadržaj jedinice: Gradivo zbirke sadrži fotokopije iz ostavštine Krunoslava Draganovića (čuva se u Papinskom Hrvatskom zavodu Svetoga Jeronima u Rimu): brojnih svjedočanstava o situaciji u NDH prije njezina sloma, o povlačenju iz NDH prema Sloveniji i Austriji, iskaze preživjelih s Bleiburga te sjećanja emigranata s marševa smrti, iz logora i zatvora 1945. i kasnije. Tu su dokumenti o masovnim grobnicama kao i o počiniteljima masakara, popisi stradalih, korespondencija K. Draganovića te njegove bilješke vezane uz partizanske zločine. Zbirka sadržava i kopije novinskih članaka iz domaćeg i stranog poslijeratnog tiska o navedenoj problematici.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: engleski ; hrvatski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1805/P - 1 Krunoslav Draganović - zbirka dokumenata (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Osobni arhivski fond Krunoslav Draganović u Papinskom hrvatskom zavodu Svetoga Jeronima u Rimu (114 kutija).
Literatura: Šarić, Tanja. Bleiburške žrtve na stranicama Hrvatske revije, Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2004,
Identifikator: HR-HDA/AJ 5685
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica