Facebook
Naziv: Štab gerilskih odreda za Korenicu i okolinu (fond)
Signatura: HR-HDA-1907
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1941 - 1941
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Štab gerilskih odreda za Korenicu i okolinu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. od bivšeg Arhiva Instituta za suvremenu povijest (danas Hrvatski institut za povijest). Fond je izdvojen iz bivše zbirke HR-HDA-1194. Zbirka dokumenata Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (1941-1945).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži zapise o ratnim i vojnim prilikama (kretanje neprijateljskih postrojbi, gubici, osobni poslovi, socijalistička promidžba, prometna infrastruktura, vojna opskrba) na području Korenice (štabovi brigade gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like, gerilskih odreda za Liku te gerilskih odreda Krbavica).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN, 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5781
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica