Facebook
Naziv: Četrdesettreća istarska divizija (fond)
Signatura: HR-HDA-1915
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Usporedni nazivi: 43. istarska divizija (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 2 svež
Odgovornost: Četrdesettreća istarska divizija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. od bivšeg Arhiva Instituta za suvremenu povijest (danas Hrvatski institut za povijest). Fond je izdvojen iz bivše zbirke HR-HDA-1194. Zbirka dokumenata Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (1941-1945).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži zapise o ratnim, vojnim i političkim prilikama (kretanje i operativno djelovanje neprijateljskih postrojbi, ustrojavanje, raspored, prijevoz, prebacivanje, gubici i operativno djelovanje vlastitih postrojbi, održavanje prometne infrastruktura, vojna opskrba (oružje, hrana, odjeća i obuća), socijalistička promidžba odnosno djelovanje političkih komesara Komunističke partije pri postrojbama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske) na području u teritorijalnoj nadležnosti postrojbe.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5789
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica