Facebook
Naziv: Zbirka građevinske dokumentacije kotara Karlovac, Ogulin, Otočac, Gospić, Delnice i Sušak (zbirka)
Signatura: HR-DAKA-139
Imatelj: Državni arhiv u Karlovcu
Skraćeni nazivi: ZGNK (hrvatski)
Razdoblje: 1829 - 1944
Arhivske jedinica: 1219 kom
Tehničke jedinica: 1219 kom.
Povijest jedinice: Zbirka potječe od arhivskog gradiva skupljenog u nekadašnjem arhivskom sabirnom centru (Frankopanska kula u Ogulinu), djelomice iz Gradskog muezja Karlovac i od anonimnih darovatelja. Ogulinsko gradivo primljeno je u sabirnom centru 25.9.1967. zajedno s dokumentacijom Skupštine općine Ogulin kao sklop dokumenata u rasutom stanju zapisanih pod naslovom "Nacrti i elaborati o izgradnji objekata na petnaest dužnih metara" u Knjizi primljene arhivske građe, pod rednim brojem 39.
Sadržaj jedinice: Arhivska zbirka sadrži idejne, izvedbene, pohvalbene i položajne nacrte državnih, pravosudnih, vojnih, školskih, bolničkih, gospodarskih, mostova, željezničkih, crkvenih, privatnih, hidrotehničkih objekata, ulica i cesta s prostora građevinskih kotara Karlovca, Ogulina, Otočca, Gospića, Delnica i Sušaka.
Izlučivanju: Arhivsko gradivo nije izlučivano. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir ; Platno
Vrste građe: crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Teritorijalna podjela na nabrojene kotare je podjela na Građevne kotare koji imaju takve ingerence, i svoje usluge pružaju kotarima bez građevinske službe u svojoj administraciji. Pristup za sređivanje zbirke bio je obćenit u smislu pštivanja konačnog teritorijalno-predmetnog odnosa i upoznavanja lokalnih građevinskih službi, uzimajući u obzir činjenicu da su nacrti različito skupljeni, da broj nacrta svakog kotara nije ujednačen, te na povijestno-administrativnu različitost svake sredine. Najviše nacrta sadrži skupina Građevnog kotara Ogulin odnosno Tehničkog oddjeljka pri Kotarkom poglavarstvu Ogulin. Međutim nije bilo moguće tretirati tu dokumentaciju kao fond jer je veći dio pismohrane oddjeljka po partizanskim jedinicama devastiran i prodan kao stari papir u vremenu do 1945. godine. Zbirka je podijeljena u dvije skupine, određene kronoložki: starija pripada periodu do 1881., nazvana kao serija Pukovnijski ili Ganični građevni uredi, i mlađa stupina ili serija od 1881. do 1944. nazvana kao serija Građevni kotari. Unutar ove podjele nacrti su razčlanjeni po vrstama objekata, i zatim po obćinama koje pripadaju imenovanom građevnom kotaru. Opis svake inventarne jedinice sadrži naslov i broj nacrta, ime sastavljača, mjerilo, mjesto nastanka, godinu, vrstu materijala i napomenu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fradivo zbirke dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalizirana i mikrofilmirana je serija Pukovnijski građevinski uredi.
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DAKA-139/AI - 1 Zbirka građevinske dokumentacije Državnog arhiva u Karlovcu, Područje Karlovca (analitički inventar)
DAKA-139/SI - 2 Zbirka građevinske dokumentacije kotara Karlovac, Ogulin, Otočac, Gospić, Delnice i Sušak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAKA/AJ 5954
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica