Facebook
Naziv: Zbirka fotografija (zbirka)
Signatura: HR-DAKA-147
Imatelj: Državni arhiv u Karlovcu
Skraćeni nazivi: ZF (hrvatski)
Razdoblje: 1850 - 1988 (Zbirka je nastala u drugoj polovici 19. stoljeća.)
Arhivske jedinica: 5059 kom
Tehničke jedinica: 5059 kom.
Povijest jedinice: Zbirka se formira od 1961. godine darovanim fotografijama nekog donatora, ili kao poklonjena foto informacija nekog pojedinca ili ustanova, ili je nastala radom Državnog arhiva u Karlovcu. Prvobitno se zbirka sastojala od izvornih fotografija i presnimki, a foto zapisi iz zbirke bez obzira radi li se o izvornom ili presnimljenom dokumentu korišteni su za publiciranje. U tim nakladama nisu evedentirani inventarni brojevi fotografija.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži fotografije i negative nastale radom stopetdesetak fotografa i stvaratelja, a tematski je podijeljena na fotografije snimljenih osoba, grupnih portreta, događaja i objekata najvećim dijelom iz prostora današnje Karlovačke županije i Ličko-senjske županije.
Izlučivanju: Ukoliko ih je bilo u većem broju izlučene su zamjenske fotografije.
Vrste medija: Papir ; Staklo
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje fotografska zbirke usmjereno je prema stvaranju unurarnjeg reda izvornih foto zapisa dvadesetog stoljeća zemljopisno i i nformativno određenih karlovačkim prostorom, različitih sadržajnih djelokruga. Kako je fotografija zapis neke situacije i prostora, i uzimajući da niti jedna tema ne dominira, obći i širi pojmovi u interpretaciji bili bi prihvatljiviji za našu zbirku. Kao dokument i dopunsko gradivo foto zapis je određen temom, geografski i vremenom, pa su to elementi koji kreiraju unutarnji red zbirke. Funkcija obavijestnog pomagala usmjerena je prema tematskim serijama. Zbirka je otvorena za prihvat novih fotografija i negativa koji će odmah naći svoje mjesto unutar postojeće podjele poštujući pri tome tematske i zemljopisne odrednice koje ih objašnjavaju. Tematska serija Osobe (abecedna podjela), Grupni portreti (mjestna podjela), Događaji (mjestna podjela), Objekti(mjestna podjela)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Zbirka je sačuvana u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Napomena o zaštitnom snimanju: Postojeće presnimke i fotokopije u svrhi su zamjenskog zaštitnog gradiva.
Obavijesna pomagala: DAKA-147/AI - 1 Zbirka fotografija i negativa Janka Rožića (analitički inventar)
DAKA-147/SI - 2 Zbirka fotografija i negativa (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Karlovcu za ovu zbirku postoji: Kartoteka fotografija Ulazni registri fotografija (5 komada)
Literatura: Inventari za fondove i zbirke, sv. 2, Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2003, .str. 179 - 190
Janković-Škrtić, Davorka (ur.). Inventari za fondove i zbirke, sv. 3 , Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2006, .str. 117 - 134
Identifikator: HR-DAKA/AJ 5961
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica