Facebook
Naziv: Sudac za prekršaje općine Krapina (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-988
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Razdoblje: 1955 - 1981
Arhivske jedinica: 18.40 d/m
Tehničke jedinica: 32 knj. ; 111 svež
Odgovornost: Sudac za prekršaje općine Krapina (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je nastao radom Suca za prekršaje Narodnog odbora općine odnosno Skupštine općine Krapina. U Arhiv je preuzet po službenoj dužnosti 1977., 1980. i 1987. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži knjige i spise nastale radom stvaratelja, tijekom primjene Zakona o prekršajima. To su upisnici prekršajnog postupka, njihova kazala te djelovodnici općeg poslovanja.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje izvršeno je na fondu samo djelomično. Izlučeno je gradivo kojem je istekao rok čuvanja kao što su prekršajni spisi i interne dostavne knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Na gradivu koje je odabrano za dalje čuvanje utvrđene su osnovne serije, njihove granične godine i količina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ-SCKR- 45: Skupština općine Krapina
HR-DAVŽ-SCKR- 73: Narodni odbor općine Krapina
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 5); Urudžbeni zapisnik (kom. 27)
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori u fondovima NOO i SO Krapina, kao fodnovima tijela unutar kojih je djelovao stvaratelj.
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61085
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica