Facebook
Naziv: Sudac za prekršaje općine Pregrada (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-991
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Razdoblje: 1955 - 1962
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj.
Odgovornost: Sudac za prekršaje općine Pregrada (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je nastao djelovanjem Suca za prekršaje NOO Pregrada. U Arhiv je preuzet po službenoj dužnosti od Mjesnog ureda Pregrada.
Način preuzimanja: Primopredajni zapisnik iz 1963. i 1969. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži knjige nastale radom stvaratelja u primjeni Zakona o prekršajima. To su upisnici prekršajnog postupka, njihova kazala i urudžbeni zapisnici općeg poslovanja.
Izlučivanju: Iz fonda je izlučeno bezvrijedno gradivo kojem je istekao rok čuvanja, kao što su prekršajni spisi.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Na gradivu fonda utvrđene su osnovne serije, vrijme njihova trajanja i količina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 6); Urudžbeni zapisnik (kom. 9)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61087
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica