Facebook
Naziv: Škola učenika u privredi pri poduzećima Zagorka i Partizan Bedekovčina (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-737
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Skraćeni nazivi: ŠUP pri poduzećima "Zagorka" i "Partizan"Bedekovčina (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1962
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 37 svež
Odgovornost: Škola učenika u privredi pri poduzećima Zagorka i Partizan Bedekovčina (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda nastalo je radom Škole učenika u privredi pri poduzećima Zagorka i Partizan Bedekovčina.
Način preuzimanja: Nema podataka o preuzimanju gradiva fonda u Arhiv.
Sadržaj jedinice: Sadržaj fonda čini evidencija uredskog poslovanja i dio spisa (poslovni zapisnik tajništva 1948-1951), isplatne liste. Uz navedeno, fond sadrži dio dokumentacije tečajeva opekarske i keramičke struke, dokumentaciju završnih (1951/1952) i privatnih ispita te evidencije nastale radon nastavničkog kadra.
Izlučivanju: Arhivski sabirni centar Krapina proveo je 1999. postupak odabiranja i izlučivanja gradiva. Izlučeni su razredni dnevnici.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Revizijom fonda utvrđene su serije i vremenski raspon sačuvanog gradiva. Proveden je postupak izlučivanja dijela registraturnog gradiva kojem je prošao zakonski rok čuvanja. Formirane su tehničke jedinice. Na temelju utvrđenih podataka izrađen je matični list fonda.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je na korištenje javnosti pod uvjetima utvrđenim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva Ministarstva kulture (NN br.67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61153
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica