Facebook
Naziv: Pučka škola Tuhelj (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-349
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Razdoblje: 1889 - 1945
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 278 knj.
Odgovornost: Pučka škola Tuhelj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je nastalo radom Pučke škole Tuhelj. Do preuzimanja fonda u Arhiv gradivo se čuvalo u pismohrani Osnovne škole Lijepa Naša Tuhelj. Prije predaje gradiva fonda predavatelj je izradio popis gradiva prema godini nastanka, za sve vrste gradiva zajedno.
Način preuzimanja: Po službenoj dužnosti gradivo fonda predala je u Arhiv Osnovna škola Lijepa Naša Tuhelj 2005. Primopredajni zapisnik i popis preuzetog gradiva sastavljen je 1.4.2005.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži glavne imenike (matice), upisnike učenika, razredne imenike i ispitna izvješća.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon što je gradivo fonda preuzeto u Arhiv izrađen je ponovo popis po vrstama gradiva. Utvrđene su serije i vremenski raspon sačuvanog gradiva. Izrađen je matični list fonda.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Temeljem odredaba Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva Ministarstva kulture (NN br.67/99) i Pravilnika o radu čitaoniceDržavnog arhiva u Varaždinu, gradivo fonda javnosti je djelomično dostupno na korištenje.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Popis (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61185
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica