Facebook
Naziv: Dom zdravlja Krapina (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-SCKR-315
Imatelj: Sabirni arhivski centar Krapina
Razdoblje: 1952 - 1976
Arhivske jedinica: 20 d/m
Tehničke jedinica: 78 knj. ; 233 svež
Odgovornost: Dom zdravlja Krapina (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda nastalo je radom Doma zdravlja u Krapini. Gradivo fonda predavao je Dom zdravlja Krapina u više navrata: 1966, 1971, 1972, 1977. i 1980. u nadležni Arhiv u Varaždinu - ASC Krapina, u nesređenom stanju. Prilikom preuzimanja 1966. sastavljen je primopredajni zapisnik i popis preuzetog gradiva. Što se tiče preuzimanja 1971, 1972. i 1977. godine, gradivo je dopremljeno u Arhiv bez zapisnika o preuzimanju, a izrađeni su popisi gradiva. Temeljem Ugovora o privremenoj pohrani registraturnog gradiva između Doma zdravlja u Krapini i Historijskog arhiva u Varaždinu 1980. godine, pohranjena je računovodstvena dokumentacija. Izrađen je popis gradiva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Upravnog odbora, Stručnog kolegija, savjeta i komisija, urudžbene zapisnike i kazala i spise uredskog poslovanja, liječničke evidencije porođaja, liječničkih svjedodžbi, dnevnike svih službi i spise i dio računovodstvene dokumentacije.
Izlučivanju: Uz suglasnost nadležnog Arhiva postupak izlučivanja proveden je u Domu zdravlja Krapina 1978. Izlučeni su putni računi i obračuni uz njih, ulazni i izlazni računi, blagajnički dnevnici i dokumenti uz njih, pomoćni listići obračuna osobnih dohodaka. Tijekom 1994, 1999. i 2007. postupak izlučivanja proveden je u Arhivu. Izlučeni su ulazni i izlazni računi, kartice i dnevnici računovodstva, temeljnice za knjiženje i dostavna knjiga za poštu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Postupak izlučivanja registraturnog gradiva kojem je prošao zakonski rok čuvanja, u Arhivu je proveden u tri navrata. Revizijom fonda utvrđene su serije gradiva, vremenski raspon sačuvanog gradiva i količina izražena u tehničkim jedinicama. Izrađen je matični list fonda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Temeljem odredaba Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva Državnog arhiva u Varaždinu, gradivo fonda je u cijelosti dostupno javnosti za korištenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Sukladno odredbama Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva Državnog arhiva u Varaždinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ-SCKR- 31: Narodni odbor kotara Krapina
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 13); Urudžbeni zapisnik (kom. 13); Upisnik predmeta upravnog postupka (kom. 2)
Identifikator: HR-DAVŽ-SCKR/AJ 61196
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica