Facebook
Naziv: Kancelarski praktični priručnici (fond)
Signatura: HR-DADU-14
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Manualia practica cancellarii (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Manualia practica cancellarii (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 21
Razdoblje: 1342 - 1808
Arhivske jedinica: 3.40 d/m
Tehničke jedinica: 69 knj.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv
Sadržaj jedinice: Fond HR-DADU-14 se sastoji od dvije serije: Leges et instructiones i Pragmatica. Fond je od izuzetne važnosti za proučavanje pravne povijesti Dubrovačke Republike.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski ; latinski ; hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DADU-14/SI - 14 Leges et Instructiones (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DADU/AJ 6506
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica