Facebook
Naziv: Građanski predmeti (serija)
Signatura: HR-DAZG-1216-2
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1945 - 1949
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 15 kut.
Sadržaj jedinice: Gradivo ove serije čine dvije podserije i to građanskih parničnih predmeta te žalbi na rješenja kotarskih sudova. Parnični predmeti sačuvani su za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja fonda, gotovo cjelovito.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 69312
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica