Facebook
Naziv: Kazneni predmeti (serija)
Signatura: HR-DAZG-1216-3
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1945 - 1949
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 168 kut.
Sadržaj jedinice: Kazneni predmeti sačuvani su gotovo cjelovito za cijelo vrijeme djelovanja stvaratelja fonda. Glede registraturnih oznaka na kaznenim predmetima vidljivo je da je od svibnja 1945. do svibnja. 1946. godine bila oznaka Kz, da bi do kraja tekuće godine bila oznaka Stup. Od 1947. godine pa do kraja djelovanja suda bila je oznaka K.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 69313
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica