Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Rudolfa Marina (zbirka)
Signatura: HR-DAOS-968
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1944 - 1981
Arhivske jedinica: 2316 kom
Tehničke jedinica: 2316 kom. (negativi i dijapozitivi)
Odgovornost: Marin Rudolf (fotograf) (1944/1981)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je predano u tri navrata po službenoj dužnosti dana 5. lipnja 1985. godine, 6. siječnja 1992. i 20. prosinca 1993. Predala ga je "Filmoteka" Osijek Državnom arhivu u Osijeku. Podaci o preuzimanju gradiva upisani su u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod rednim brojevima 695/85, 828/92 i 851/94.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od 6 serija i sadrži 2 316 negativa i dijapozitiva crno-bijelih i u boji.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o provedenom postupku odabiranja i izlučivanja kod stvaratelja. Prilikom obrade i sređivanja ove zbirke u arhivu nije izlučeno gradivo.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Inventar je napravljen u obliku tablice s elementima opisa u 11 stupaca. Jedinica opisa kod negativa i dijapozitiva je odrezak koji se sastoji od 2 do 6 snimaka.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-968/AI - 1 Zbirka fotografija Rudolfa Marina (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 9540
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica