Facebook Slike
Naziv: Zbirka fotografija (zbirka)
Signatura: HR-DAZG-866
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1866 - 2000
Arhivske jedinica: 3114 kom
Odgovornost: Državni arhiv u Zagrebu (sakupljač)
Sadržaj jedinice: Zbirka većinom sadrži crno-bijele fotografije raznih formata, koje prikazuju prostor, odnosno ulice, trgove i pojedine objekte u gradu Zagrebu. Ostatak fotografija prikazuje razna povijesna zbivanja (1. i 2. svjetski rat, ekshumacija Zrinskog i Frankapana, sudski procesi, proslave obljetnica, Zagrebački velesajam, sportske manifestacije, obnova Zagreba, izgradnja autoputa "Bratstvo i jedinstvo", poplava u Zagrebu, izgradnja Savskog nasipa itd.), pojedince i skupine (profesori, učitelji, učenici, članovi društava, učesnici konferencija, kongresa i ostalih skupova, glumci i druge osobe). Osim toga, u zbirci nalazimo i ostavštinu obitelji Vakanovich–Simić, tri albuma fotografija Josipa Kokalja, ostavštinu prof. Ive Srebrnića, fotografije zgrade u kojoj je smješten Državni arhiv u Zagrebu te fotografije knjižnog i arhivskog gradiva.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u zbirci: 1. Prostor, 2. Zbivanja, 3. Ljudi, 4. Ostale fotografije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
HR-DAZG- 251: Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam)
HR-DAZG- 1152: Pavić Milan
HR-DAZG- 1172: Zagrebački velesajam (Zagrebački zbor)
HR-HDA- 1422: Fond fotografija Agencije za fotodokumentaciju
HR-HDA- 1446: Zbirka fotografija tvrtke Griesbach i Knaus
Napomena o dopunskim izvorima: Hrvatski povijesni muzej: (390.) Zbirka fotografija iz socijalističkog razdoblja;
Hrvatski školski muzej: (512.) Zbirka fotografija;
Muzej grada Zagreba: (572.) Zbirka fotografija; Muzej za umjetnost i obrt – Zagreb: (598.) Zbirka starije fotografije (597.) Zbirka novije fotografije
Napomena o bibliografskim izvorima: Benažić, Marina; Prosoli, Iva [prir.]: Tošo Dabac : 1907-1970 : život & fotografije. Zagreb, 2008.
Prosoli, Iva: Industrijska fotografija Toše Dabca šezdesetih godina dvadesetog stoljeća : iz fundusa arhiva Toše Dabca. Život umjetnosti. 41. Zagreb, 2007. (80) 78-87.
Kuzmić, Zdenko; Lozić, Vladko [prir.]: Majstori hrvatske fotografije. Zagreb, 2006.
Tonković, Marija: Židovi fotografi : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 8. srpnja - 5. kolovoza 2004: Zagreb, 2004.
Tonković, Marija [ur.]: Franjo Mosinger : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 13.6.-14.7.2002. Zagreb, 2002.
Hlevnjak, Branka: Ljudevit i Đuro Griesbach i moderna hrvatska fotografija : magistarski rad. Zagreb, 2001.
Ivanuš, Rhea: Zbirke fotografija i fototeke u zagrebačkim muzejima. IM.31. Zagreb, 2000. (3-4) 21-27.
Jalšić Ernečić, Draženka: Stara fotografija iz obiteljskog albuma kao predmet muzeografske i muzeološke obrade na primjeru obiteljskog albuma Mixich - Krueger iz posjeda Muzeja grada Koprivnice. Informatica museologica. 31. Koprivnica, 2000. (3/4) 39-44.
Lozić, Vladko: Fotoklub Zagreb : 1892. - 1992. : prilozi za povjesnicu. Zagreb, 2000.
Radovanlija Mileusnić, Snježana: Prilozi za proučavanje fotografije u muzeju : [bibliografija]. Informatica museologica. 31. Zagreb, 2000. (3/4) 151-167.
Seferović, Abdulah: Prvi hrvatski prikazi rane fotografske tehnologije. Informatica museologica. 31. Zagreb, 2000. (3/4) 50-51.
Hlevnjak, Branka: Fotografija Đure Griesbacha 50-ih i 60-ih godina dvadesetog stoljeća. Peristil. 42/43. Split, 1999/2000., 145-168.
Hlevnjak, Branka: "Nova stvarnost" u djelu Đure Griesbacha : rani radovi 1927.-1939. Peristil. 41. Split, 1999., 123-146.
Maleković, Vladimir; Tonković, Marija [et al.]: Fotografija u Hrvatskoj = Photography in Croatia : 1848. - 1951. : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 20. 9. - 20. 11. 1994. Zagreb, 1994.
Dabac, Petar [et al.]: Tošo Dabac : Zagreb tridesetih godina. Zagreb, 1994.
Tonković, Marija: Povijest hrvatske fotografije. Kontura. Zagreb, 1992. (11-12) 12-14.
Griesbach, Đuro: Đuro Griesbach : retrospektiva (1930-1983).Zagreb, 1983.
Moačanin, Fedor; Tonković, Marija [et al.]: Iz albuma i ormara : odjeća i fotografija od vremena bidermajera do kraja XIX stoljeća : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 23. prosinac 1980 - 12. siječanj 1981. Zagreb, 1980.
Opća napomena: Zbirka može poslužiti kao dopunski izvor prilikom istraživanja povijesti Zagreba i kao ilustracija njegovog urbanističkog razvoja. Posebno treba istaknuti tri fotografska albuma Josipa Kokalja čije fotografije (među kojima i nekoliko stereoskopskih) imaju veliku umjetničku vrijednost. Osim ovih, ističu se fotografije nastale prilikom ekshumacije Zrinskog i Frankapana 1919.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 98516
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica