Facebook
Naziv: Zbirka isprava (zbirka)
Signatura: HR-DAZG-867
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1541 - 1917
Arhivske jedinica: 56 kom
Odgovornost: Državni arhiv u Zagrebu (sakupljač)
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži grbovnice obitelji Cvetušić, Horvat, Stepanić-Šipušić-Koprivnjak, Benić i Mayer, diobene isprave, fasije, svjedočenja, isprave o dodjeli doktorskih zvanja i druge isprave.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u zbirci: 1. Grbovnice (Litterae armales), 2. Diobene isprave (Litterae divisionales), 3. Fasije (Litterae fassionales), 4. Svjedočenja (Litterae testimoniales), 5. Isprave o dodjeli doktorskih zvanja, 6. Ostale isprave.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; njemački ; latinski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 1: Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba
HR-HDA- 700: Obitelj Benić
HR-DAZG- 825: Obitelj Jelačić
HR-DAZG- 831: Obitelj Stepanić
Napomena o bibliografskim izvorima: Molnar, Branka: Arma. Grbovi iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb, 2003.
Zovko, Davor: Obiteljski grb : pravo na grb, nošenje grba, usvajanje grba. Zagreb, 2009.
Peić-Čaldarović, Dubravka: Grbovi hrvatskoga plemstva : činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta. Povijesni prilozi. 25. Zagreb, 2006. (31) 87-100.
Hrelja, Damir; Barbarić, Josip: Štit, kaciga i plašt : heraldičko i sfragističko znakovlje iz fundusa DAVŽ-a. , Varaždin, 2005.
Šanjek, Franjo: Latinska paleografija i diplomatika. Zagreb, 2004.
Dobronić, Lelja; Molnar, Branka: Povijesni spomenici grada Zagreba. 23. Zagreb, 2004., 7-11.
Zmajić, Bartol: Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Zagreb, 1996.
Stipišić, Jakov: Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb, 1972.
Zmajić, Bartol: Heraldika, sfragistika, genealogija. Zagreb, 1971.
Buturac, Josip: Repetitorij diplomatike, heraldike, sfragistike i genealogije. Zagreb, 1968.
Buturac, Josip; Bačić, Stjepan: Iz historije pisanog dokumenta. Zagreb, 1966.
Nagy, Josip: Nacrt latinske paleografije. Zagreb, 1925.
Opća napomena: Zbirka ima veliku vrijednost zbog svoje unikatnosti i starosti sačuvanog gradiva. Može poslužiti kao izvor pri diplomatičkim, heraldičkim i genealoškim istraživanjima.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 98517
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica