Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-159/SI - 1
Naslov: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za prosvjetu
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Mikšić Diana
Uz fond: HR-HDA- 159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
Godina izrade: 2001
Razdoblje: 1894 - 1941
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 163
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica