Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-27/SI - 1
Naslov: Općina Lovran
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Zadarka Greblo
Uz fond: HR-DARI- 27 Glavarstvo općine Lovran
Godina izrade: 1981
Razdoblje: 1836 - 1918
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 50
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Napomena: Zajednički sumarni inventar za fondove HR-DARI-27 i HR-DARI-471
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 2002
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica