Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1043/AI - 1
Naslov: Karaman Igor
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: analitički inventar
Autori: Bosnar Marijan
Uz fond: HR-HDA- 1043 Karaman Igor
Godina izrade: 2006
Razdoblje: 1930 - 1995
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 21
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica