Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-69/SI - 1
Naslov: Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Uz fond: HR-DARI- 69 Kotarski narodni odbor Fužine
Godina izrade: 1981
Razdoblje: 1943 - 1959
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 108
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Napomena: zajedničko pomagalo za fondove 69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84, 88
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 2178
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica