Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-79/SI - 2
Naslov: Kotarski narodni odbor Crikvenica
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Uz fond: HR-DARI- 79 Narodni odbor kotara Crikvenica
Godina izrade: 1979
Razdoblje: 1943 - 1959
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 123
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Objava: Obavijesno pomagalo je objavljeno
Identifikator: HR-DARI / OP 2187
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica