Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-120/SI - 2
Naslov: Kotarski sud Rijeka
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Crnković Nikola
Uz fond: HR-DARI- 120 Magistratski sud Rijeka
Godina izrade: 1984
Razdoblje: 1822 - 1947
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 15
Napomena: zajedničko pomagalo za fondove 120, 494
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 2314
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica