Facebook
Naziv: Magistratski sud Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-120
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Civico Magistrato della Fedelissima libera Citta e porto franco di Fiume (talijanski)
Skraćeni nazivi: MsR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Magistrato Civico di Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1822 - 1836 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo nastalo u razdoblju 1576-1822.)
Arhivske jedinica: 15.60 d/m
Tehničke jedinica: 25 knj. ; 151 kut.
Odgovornost: Magistratski sud Rijeka (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sastoji se od knjiga i spisa. Knjige su podijeljene u pet nizova: registraturne knjige općih spisa, knjige građanskih predmeta, knjige ostavina i oporuka, knjige kaznenih predmeta i ostale uredovne knjige. Spisi se sastoje od građanskih predmeta, ostavina i oporuka, skrbništva, kaznenih predmeta te predmeta sudske uprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja gradivo cijeloga fonda strukturirano je po načelu sadržajne srodnosti. Knjige su podijeljene u pet nizova. Spisi su sređeni numerički na temelju registraturnih signatura. Predmeti koji nemaju registraturnu signaturu obilježeni su kao predmeti bez broja i u svakoj kutiji je označen njihov broj. Dvije su vrste predmeta bez broja: predmeti kojima su nestale izvorne košuljice ili elementi pojedinih složenih predmeta koji imaju registraturne košuljice, ali na njima nema izvorne signature. Izrađen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-120/SI - 1 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 2 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 3 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 4 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/SI - 5 Kotarski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-120/V - 1 Kotarski sud Rijeka (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11786
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica