Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-120/SI - 1
Naslov: Kotarski sud Rijeka
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Uz fond: HR-DARI- 120 Magistratski sud Rijeka
Razdoblje: 1850 - 1947
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 66
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Napomena: zajedničko pomagalo za fondove 120 i 130
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 2316
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica