Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-120/SI - 5
Naslov: Kotarski sud Rijeka
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Ines Krota
Uz fond: HR-DARI- 120 Magistratski sud Rijeka
Godina izrade: 1989
Razdoblje: 1822 - 1947
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 15
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Napomena: Dodatak inventaru za fondove 120 i 494.
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 2317
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica