Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-71/SI - 1
Naslov: Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave - Hrvatsko-slavonski spisi
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Čvrljak Krešimir
Uz fond: HR-HDA- 71 Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave
Razdoblje: 1848 - 1861
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 283
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica