Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1449/P - 2
Naslov: Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: popis
Autori: Josip Kolanović, Amir Obhođaš
Uz fond: HR-HDA- 1449 Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava
Godina izrade: 2006
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 3284
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica