Facebook
Naziv: Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1449
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka glagoljica (hrvatski)
Razdoblje: 1985 -
Tehničke jedinica: 201 mik. sv.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Mikrofilmiranjem u zaštitne i sigurnosne svrhe Zbirke glagoljskih rukopisa (Glagolitica I.) i Zbirke glagoljskih isprava (Glagolitica II.) iz Hrvatskog državnog arhiva, započelo je 1985. godine sustavno mikrofilmiranje rukopisnog glagoljskog gradiva. Mikrofilmiranje glagoljskih rukopisa i isprava, koje se nalaze pohranjene u državnim arhivima i drugim ustanovama u zemlji, provedeno je u Središnjem fotolaboratoriju HDA, a kako se dio glagoljskih rukopisa i isprava nalazi u ustanovama van Hrvatske, mikrofilmiranje ovog gradiva obavilo se u okviru kulturne suradnje i razmjene s drugim zemljama koje provodi Hrvatski državni arhiv.
Sadržaj jedinice: Zbirka objedinjuje snimke svih glagoljskih rukopisa na jednom mjestu uključujući i rukopise koji se čuvaju u stranim ustanovama, kako bi se istraživačima omogućio što lakši i potpuniji uvid. Tako su do sada snimljeni rukopisi iz Österreichische Nationalbibliothek, Bugarske akademija znanosti, Narodne i univerzitetske biblioteke u Pragu, Oxfordske Bodlein Library, British Museuma, Bibliotheque Nationale, Biblioteca Apostolica Vaticana itd. Iz Hrvatske su snimljeni rukopisi koji se čuvaju u HDA, DA Zadar, DA Split, Arhivu HAZU, Arhivu Provincijalata franjevaca trećoredaca-Ksaver, Arhivu Zadarske nadbiskupije, Arhivu Splitske nadbiskupije i mnogim drugim ustanovama i samostanima.
Vrste medija: Mikrooblik ; Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski
Pisma: glagoljica ; latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1449/P - 1 Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava X-XIX. st. (po mjestima) (popis)
HDA-1449/P - 2 Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5336
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica