Facebook
Naziv: Hrvatski državni arhiv
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1643 -
Normativni nazivi: Hrvatski državni arhiv (hrvatski)
Povijesni nazivi: Archivum regni (1643 - 1848) (talijanski)
Kr. zemaljski arhiv Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (1848 - 1923) (hrvatski)
Kr. državni arhiv u Zagrebu (1923 - 1941) (hrvatski)
Državni arhiv u Zagrebu (1941 - 1950) (hrvatski)
Državni arhiv Narodne Republike Hrvatske (1950 - 1962) (hrvatski)
Arhiv Narodne Republike Hrvatske (1962 - 1965) (hrvatski)
Arhiv Hrvatske (1965 - 1993) (hrvatski)
Hrvatski državni arhiv (1993 - ) (hrvatski)
Dopunski podaci: Hrvatski državni arhiv
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Kao godina osnutka uzima se 1643. kada je izrađena i stavljena u upotrebu tzv. Škrinja privilegija kao mjesto pohrane i čuvanja najvažnijih državnih dokumenata Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Ti dokumenti odnosno prava i povlastice Kraljevine, zajedno sa spisima Hrvatskoga sabora postali su jezgra kraljevinskog arhiva. Kako su se dokumenti hrvatskih zemaljskih vlasti gomilali, Hrvatski je sabor 1744. imenovao Ladislava Kiralya zemaljskim arhivarom, kojemu je već naredne godine naložio uređenje arhiva i prikupljanje spisa. Škrinja privilegija, koja se čuvala kod Kaptola zagrebačkog konačno je 1763. premještena na Markov trg u Zemaljsku kuću (Sabornicu), kojom je prilikom ponovljena revizija sadržaja škrinje. Nakon arhivara Kiralya brigu o državnim spisima ponovno je preuzeo protonotar Kraljevine, a nadzor nad arhivom zadržao je i nakon 1791. kada je Hrvatski sabor Zaključkom 13:1791 dodijelio dva činovnika za arhivsku službu. Do godine 1797. najveći dio arhivskoga gradiva bio je sređen, a 1799. dozvoljeno je namještanje stalnog zemaljskog arhivara, kojim je imenovan Ivan Zernčić. U njegovo vrijeme izvršeno je 1808. i preseljenje arhiva iz Sabornice u Banske dvore, u čijem se prizemlju na Markovom trgu 2 arhiv nalazio sve do 1913. Nakon napoleonskih ratova u Zemaljski arhiv pohranjeni su 1813. fragmenti spisa francuske uprave, dok je 1832. započeta nova revizija isprava iz Škrinje privilegija, kao i njihovo prepisivanje. Godine 1838. grof Sermage pohranio je u Zemaljskom arhivu povijesne dokumente svojih imanja. Svoj prvi veliki uspon doživio je Zemaljski arhiv u vrijeme zemaljskog (državnog) arhivara Ivana Kukuljevića-Sakcinskog (1848-1861), koji se iskazao velikom brigom kako za sređivanje arhivalija, tako i za njihovu znanstvenu obradu. Također, Kukuljević je u razdoblju od 1848. do 1853. obavio prvu restituciju hrvatskoga arhivskog dobra iz Budimpešte. U duhu Kukuljevićevih nacionalnih ideja Hrvatski sabor se od šezdesetih godina 19. stoljeća više puta bavio pitanjem konačnog uređenja Zemaljskog arhiva kao središnjeg hrvatskog arhiva. Konačno, prihvaćen je i od strane kralja sankcioniran Zakonski članak 7:1870 o uređenju Kr. zemaljskog arhiva Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, koji ujedno predstavlja i prvi pravi hrvatski arhivski zakon. Općenito, druga polovica 19. stoljeća obilježena je velikom brigom za prikupljanje i obradu arhivskog gradiva u cijeloj Hrvatskoj, ali do uspostave središnje arhivske službe ipak nije došlo. Osobitu brigu za uređenje Zemaljskog arhiva pokazali su njegovi ravnatelji Ivan Bojničić (1892-1925), kao i njegov dugogodišnji suradnik i nasljednik Emil Laszowski (1925-1939). U tom razdoblju uz brojne zbirke, otkupe i darove, dotadašnji Zemaljski, a od 1923. Državni arhiv u Zagrebu, preuzeo je u pohranu i brojne obiteljske arhive, kao i povijesne arhive hrvatskih županija i gradova. Do značajnijeg preuzimanja arhivskih fondova došlo je u vrijeme Drugoga svjetskog rata, te pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, kada Arhiv Hrvatske postaje središnja i matična hrvatska arhivska ustanova.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Hrvatski državni arhiv mjerodavan je za gradivo središnjih državnih tijela i ostalo gradivo od značaja za Republiku Hrvatsku u cjelini.
Unutarnji ustroj / genealogija: Razgranatu i i raznovrsnu djelatnost Arhiva odraživa njegova organizacijska struktura koju danas čine: Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, Odjel za informacije i komunikaciju, Odjel za informatičke tehnologije, Odjel općih i računovodstvenih poslova, Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju, Središnji fotolaboratorij, Hrvatski filmski arhiv i Depozit Zagrebačke nadbiskupije.
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-DAOS-1383 Zbirka mikrofilmova (stvaratelj)
2. zbirka/ HR-DARI-1162 Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga pohranjenih u Hrvatskom državnom arhivu (stvaratelj)
3. zbirka/ HR-HDA-1386 Zbirka hrvatskih dugometražnih filmova (sakupljač)
4. zbirka/ HR-HDA-1387 Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova
5. zbirka/ HR-HDA-1389 Zbirka stranih dugometražnih igranih filmova
6. zbirka/ HR-HDA-1390 Zbirka kratkometražnih animiranih filmova
7. zbirka/ HR-HDA-1391 Zbirka scenarija i knjiga snimanja domaćeg filma
8. zbirka/ HR-HDA-1392 Zbirka fotografija hrvatskog filma
9. zbirka/ HR-HDA-1393 Zbirka fotografija stranog filma
10. zbirka/ HR-HDA-1394 Zbirka filmskih plakata
11. zbirka/ HR-HDA-1395 Zbirka filmske tehnike
12. zbirka/ HR-HDA-1397 Zbirka fono gradiva
13. zbirka/ HR-HDA-1427 Zbirka fotografija Središnjeg fotolaboratorija HDA (autor)
14. zbirka/ HR-HDA-1443 Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća (sakupljač)
15. zbirka/ HR-HDA-1448 Zbirka mikrofilmova matičnih knjiga i popisa obitelji (stvaratelj)
16. zbirka/ HR-HDA-1449 Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava (stvaratelj)
17. zbirka/ HR-HDA-1450 Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnosi na Hrvatsku (stvaratelj)
18. zbirka/ HR-HDA-1669 Zbirka fotografija područja oslobođenih u vojno-redarstvenoj akciji "Oluja" (stvaratelj)
19. zbirka/ HR-HDA-1684 Zbirka razglednica (stvaratelj)
20. zbirka/ HR-HDA-1685 Zbirka foto opreme
21. zbirka/ HR-HDA-1719 Zbirka fotografija iz Drugoga svjetskog rata (sakupljač)
22. zbirka/ HR-HDA-1740 Zbirka mikrofilmova arhivskoga gradiva iz ustanova Republike Hrvatske (stvaratelj)
23. zbirka/ HR-HDA-1937 Zbirka dugometražnih animiranih filmova
24. zbirka/ HR-HDA-1939 Zbirka scenarija i knjiga snimanja stranog filma
25. zbirka/ HR-HDA-1940 Zbirka filmskih plakata stranog filma
26. zbirka/ HR-HDA-1941 Zbirka filmskoga gradiva na elektroničkom i digitalnom zapisu
27. zbirka/ HR-HDA-1968 Zbirka prigodnica (stvaratelj)
28. zbirka/ HR-HDA-1969 Razna korespondencija (stvaratelj)
29. zbirka/ HR-HDA-1986 Numizmatička zbirka (sakupljač)
30. zbirka/ HR-HDA-476 Vojni zakoni i uredbe (stvaratelj)
31. zbirka/ HR-HDA-477 Razni ratni povijesni spisi (stvaratelj)
32. fond/ HR-HDA-511 Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
33. zbirka/ HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (sakupljač)
34. zbirka/ HR-HDA-879 Zbirka glagoljskih isprava (sakupljač)
35. zbirka/ HR-HDA-880 Zbirka isprava i rukopisa pisanih bosančicom (sakupljač)
36. zbirka/ HR-HDA-882 Zbirka glagoljskih rukopisa (sakupljač)
37. zbirka/ HR-HDA-892 Farmaceutski spisi i spisi praliječnika (stvaratelj)
38. zbirka/ HR-HDA-900 Zbirka muzikalija (sakupljač)
39. zbirka/ HR-HDA-903 Grafička zbirka HDA (sakupljač)
40. zbirka/ HR-HDA-909 Zbirka osmrtnica (stvaratelj)
41. zbirka/ HR-HDA-911 Zbirka pečatnjaka (stvaratelj)
42. zbirka/ HR-HDA-912 Zbirka otisaka pečata (stvaratelj)
43. zbirka/ HR-HDA-913 Zbirka preslika na papiru (sakupljač)
44. zbirka/ HR-HDA-993 Zbrika različitih diploma i priznanja (sakupljač)
45. zbirka/ HR-HDA-994 Zbirka kalendara (stvaratelj)
Literatura: Lučić, M. Hrvatski državni arhiv,
Identifikator: HR-HDA/S - 8304
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica