Facebook
Naziv: Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnosi na Hrvatsku (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1450
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka gradiva iz inozemnih arhiva (hrvatski)
Tehničke jedinica: 2966 mik. sv.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala u okviru međunarodne suradnje Hrvatskog državnog arhiva sa srodnim ustanovama iz inozemstva i predajom mikrofilmiranog gradiva od strane pojedinaca. Akvizicije su ostvarivane putem restitucije, poklona, otkupa i zamjene.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od mikrofilmiranog arhivskog gradiva koje se čuva u stranim arhivima i sličnim ustanovama, a značajna je za istraživanje hrvatske povijesti. Nastala je u dopunske svrhe kako bi se ovo gradivo približilo istraživačima u Hrvatskoj. Sadrži gradivo pohranjeno u ustanovama Austrije, Belgije, Crne Gore, Češke, Engleske, Francuske, Italije, Izraela, Mađarske, Njemačke, SAD, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Vatikana.
Vrste medija: Mikrooblik ; Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; češki ; mađarski ; njemački ; slovački ; slovenski ; latinski ; talijanski ; turski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; arapsko pismo
Obavijesna pomagala: HDA-1450/P - 1 Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnosi na Hrvatsku (popis)
HDA-913/SI - 3 Zbirka preslika na papiru. Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnose na Hrvatsku (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici snimaka čuvaju se u ustanovama Austrije, Belgije, Crne Gore, Češke, Engleske, Francuske, Italije, Izraela, Mađarske, Njemačke, SAD, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Vatikana.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5337
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica