Facebook
Naziv: Zbirka otisaka pečata (zbirka)
Signatura: HR-HDA-912
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zb. otis. peč. (hrvatski)
Razdoblje: 1300 - 1918 (Gradivo zbirke kreće se u rasponu od početka 14. st do 1918. godine.)
Arhivske jedinica: 6.80 d/m
Tehničke jedinica: 68 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka otisaka pečata nastaje oko 1900. godine u tadašnjem Zemaljskom arhivu (danas Hrvatski državni arhiv) suradnjom tadašnjeg ravnatelja Arhiva dr. Ivana Bojničića i Emilija Laszowskog. Oni su pečate otpale s raznih isprava izdvajali i lijepili ih na kartone i tvrđe papire formata 17x12,5 cm te su dali otisnuti nove pečate pomoću starih sačuvanih pečatnjaka. Kasnije je svaki pečat numeriran, a na poleđini na kojoj je otisnut zabilježeni su svi na njemu vidljivi, odnosno čitljivi podaci. Jače oštećeni pečati su su objedinjeni u seriju "Varia". 1948. godine zbirka je nadopunjena otiscima pečata s pečatnjaka u vlasništvu Muzeja grada Varaždina, a kasnije je isti postupak ponovljen i s pečatnjacima iz Hrvatskog povijesnog muzeja (tadašnjeg Povijesnog muzeja Hrvatske).
Sadržaj jedinice: Gradivo unutar zbirke strukturirano je u više serija prema ulogama, titulama, institucijama, djelatnostima te prema gradovima, odnosno većim područjima kojima pojedini žigovi pripadaju. Tako postoje serije: "Obitelji, Ban, Sabor, Vlada", "Banke, Trgovine, Tvornice", "Carine, Financije", "Cehovi", "Gradovi", "Županije Hrvatske i Slavonije", "Županije Mađarske", "Vlastelinstva", "Državni uredi", "Sudstvo", "Kaptoli, Samostani, Redovi", "Strani kaptoli", "Kulturne institucije", "Vojska", "Trgovišta", "Župe", "Pošte", "Kraljevi", "Školstvo", "Razno" i "Otisci pečata iz drugih ustanova". Gradivo Zbirke vrlo je vrijedno, osim za samu sfragistiku, i za proučavanje kulturno-političke povijesti Hrvatske između 16. i 20. st.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; talijanski ; mađarski ; francuski
Obavijesna pomagala: HDA-912/P - 1 Inventar sfragističke zbirke (popis)
HDA-912/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv.41 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 742: Pečatnjaci, štambilji i žigovi
Napomena o dopunskim izvorima: Državni arhiv u Splitu. Podružnica u Hvaru, Pečatnjaci, otisci pečatnjaka i fotografije grbova, fond 45;
Identifikator: HR-HDA/AJ 4824
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica