Facebook
Naziv: Zbirka pečatnjaka (zbirka)
Signatura: HR-HDA-911
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 19. stoljeće - 20. stoljeće
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 25 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka pečatnjaka je nastala izdvajanjem pečatnjaka i žigova od gradiva koje je bilo preuzimano u Arhiv. Pečatnjake je polovicom dvadesetog stoljeća sredio i popisao Bartol Zmajić, dok je dio gradiva koji se odnosi na žigove uredila Gordana Kos 1993. godine.
Sadržaj jedinice: Najveći dio Zbirke čine pečatnjaci i žigovi ustanova upravnih i pravosudnih tijela. Manji dio pripada pojedincima i plemićkim obiteljima te vojsci i crkvenim ustanovama.
Vrste građe: Ostalo
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je podijeljena u dvije serije: Pečatnjaci i žigovi. Serija "Pečatnjaci" sastoji se od podserija formiranih prema tematskim skupinama: Državne oblasti; Županije i općine; Crkva; Vojska; Obitelji i osobe. Serija "Žigovi" je sređena prema redoslijedu koji je zatečen prilikom sređivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski ; talijanski ; njemački ; francuski ; hebrejski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; hebrejsko pismo
Obavijesna pomagala: HDA-911/P - 1 Inventar sfragističke zbirke (popis)
HDA-912/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv.41 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 192: Zbirka pečatnjaka
HR-DABJ- 297: Zbirka pečatnjaka
HR-DASB- 349: Zbirka pečata
HR-DAOS- 498: Pečatnjaci i žigovi
HR-DAVŽ- 547: Zbirka pečatnjaka s područja Varaždina i okolice
HR-DARI- 742: Pečatnjaci, štambilji i žigovi
HR-HDA- 912: Zbirka otisaka pečata
Napomena o dopunskim izvorima: Državni arhiv u Splitu. Podružnica u Hvaru, Pečatnjaci, otisci pečatnjaka i fotografije grbova, fond 45
Identifikator: HR-HDA/AJ 55452
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica