Facebook
Naziv: Zbirka preslika na papiru (zbirka)
Signatura: HR-HDA-913
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Alternativni nazivi: Zbirka kseroks kopija
Razdoblje: 1350 - 1923 (Vrijeme nastanka odnosi se na izvornike iz kojih su preslici izrađeni. Najstarije snimljeno gradivo je glagoljski brevijar koji datira iz XIV.st.)
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 13 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Sadržaj jedinice: Preslici potječu iz bečkih arhiva (Haus, -Hof Und Staatsarchiv, Hof- und Kammerarchiv) te iz Tajnog vatikanskog arhiva u Rimu (Archivio Segreto Vaticano) i Vatikanske biblioteke (Biblioteca Apostolica Vaticana).
Preslici iz Beča odnose se na Seljačku bunu 1573, na Eugena Kvaternika (1860), te na Stjepana Radića (1924).
Kod preslika iz Vatikanskog arhiva, riječ je o kopijama iz različitih fondova i serija: Registri Vaticani; Sacra Congregatio Concilii. Visitationes; Congregatio Consistorialis. Relationes episcoporum; Sacra Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (De propaganda fide). Archivio storico; Archivio della Nunziatura in Vienna. Opsežan dio preslika iz Vatikanskog arhiva odnosi se na apostolske vizitacije za Dalmaciju i Istru (Priulove i Valierove vizitacije, 1579-1580. i 1603), te na gradivo iz arhiva Nuncijature u Beču (Korespondencija Strossmayer, 1874-1887).
Iz Vatikanske biblioteke potječu fotografske kopije glagoljskog brevijara iz XIV. st.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Uz pojedine skupine kopija iz Tajnog vatikanskog arhiva sačuvani su numerički popisi koji su dijelom nastali prilikom naručivanja kopija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; glagoljica
Obavijesna pomagala: HDA-913/P - 3 Popis Zbirke preslika (popis)
HDA-913/SI - 1 Croatica et Vindica (sumarni inventar)
HDA-913/SI - 2 Zbirka preslika vojnih spisa iz Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu (sumarni inventar)
HDA-913/SI - 3 Zbirka preslika na papiru. Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnose na Hrvatsku (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4825
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica