Facebook
Naziv: Zbirka isprava i rukopisa pisanih bosančicom (zbirka)
Signatura: HR-HDA-880
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Doc. Bos. (hrvatski)
Razdoblje: 1517 - 1817
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Povijest jedinice: HDA je najveći dio fonda stekao darom profesora Vanje Radauša (akv. br. 12/1954). Preostali dio fonda dobiveen je putem sljedećih akvizicija: 1941: student Ercegović, kupnja. 1942: Gimnazija samostana sestara milosrdnica, darovanje. 54/1945: Milan Gavazzi, darovanje. 25/1974: Nevenka Sečenji, kupnja.
Sadržaj jedinice: Zbirku čine knjige i spisi pisani bosančicom: kupoprodajni ugovori; spisi o raznim sporovima u Poljicima i Splitskoj okolici; spisi o odnosima župa i biskupijske kurije u Splitu; dva fragmenta u kojima se spominje bijeg pred Francuzima 1805. godine; spisi vezani za razmjenu zarobljenika s Turcima; izvještaji o rođenima, vjenčanima i umrlima poslani na zahtjev biskupske kurije nakon što su Francuzi oduzeli crkvene matice (1812-1814); razni računi i zapisi.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: bosanica
Obavijesna pomagala: HDA-880/R - 1 (Inventar fonda HR HDA 880) (regesta)
Restauracija: Spisi su pojedinačno restaurirani.
Arhivske jedinice: HR-KST01- 18: GLAGOLJSKI I BOSANČICOM PISANI SPISI
HR-HDA- 841: Zbirka Danice Antonović
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvor i: Arhiv Prvostolnog kaptola u Splitu - Zbirka isprava pisanih bosančicom i glagoljicom; kom. 67.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4797
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica