Facebook
Naziv: Zbirka kratkometražnih animiranih filmova (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1390
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1958 - 2010
Tehničke jedinica: 295 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv
Povijest jedinice: Krajem 80-tih godina otkupljeni su filmovi na uskim formatima. Dio filmova dobiven je pohranom filmskog gradiva (francuski i austrijski kulturni centar, a dio od filmskih distributera (filmovi s područja bivše Jugoslavije).
Sadržaj jedinice: Zbirka stranih animiranih filmova nastala je dijelom otkupom filmova na formatu 9,5 mm iz razdoblja 20-tih i 30-tih godina prošlog stoljeća. Ostali filmovi odnose se na filmove iz zbirki austrijskog i francuskog kulturnog centra koje se nalaze na pohrani u Hrvatskoj kinoteci te ostale strane animirane filmove. Manji dio odnosi se na animirane filmove nastale u republikama bivše Jugoslavije.
Izlučivanju: Izlučivanje se vrši u dogovoru s vlasnikom prava, a prema Kriterijima o čuvanju i izlučivanju filmskog gradiva.
Vrste medija: Filmska vrpca
Vrste građe: Film
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za strane animirane filmove prilikom pregleda i tehničke obrade sustavno se izrađuju tehnički i matični kartoni koji sadrže relevantne podatke o pojedinom filmu. Pored toga vodi se posebna inventarna knjiga u kojoj se može pratiti pojedini naslov od upotpunjavanja kopija, izvornih materijala, restauracije do izlučivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: grupa autora
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Od 1995. godine započelo je sustavno zaštitno presnimavanje kratkometražnih filmova na video zapis, a od 2000. godine i na digitalni zapis.
Jezici: francuski ; njemački ; slovenski ; srpski ; engleski
Restauracija: Za antologijska djela svjetske animacije izrađeni su zamjenski izvorni materijali.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5277
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica