Facebook
Naziv: Hrvatski državni arhiv (fond)
Signatura: HR-HDA-511
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HDA (hrvatski)
Razdoblje: 1791 - 1945
Arhivske jedinica: 5.20 d/m
Tehničke jedinica: 45 knj. ; 48 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj) (1791.-1945.)
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži pismohranu Hrvatskog državnog arhiva, koje se dijelom odnosi na djelovanje same ustanove (prepiska s nadređenim tijelima uprave, stanje osoblja i održavanje arhivskih prostora itd.) te dokumentaciju nastalu znanstvenim radom. Dio gradiva se odnosi na pitanja vezana uz obradu arhivskog gradiva (među ostalim i rješavanje dopisa stranaka, kako fizičkih, tako i pravnih osoba), preuzimanje gradiva u Arhiv (otkupom, darovanjem ili po službenoj dužnosti).
Izlučivanju: Gradivo se zbog svoje vrijednosti ne izlučuje. Trajno čuvanje.
Dopuna: Predviđena su naknadna preuzimanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema izvornim registraturnim oznakama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; mađarski ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4442
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica