Facebook
Naziv: Zbirka mikrofilmova arhivskoga gradiva iz ustanova Republike Hrvatske (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1740
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Tehničke jedinica: 1515 mik. sv.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala suradnjom Hrvatskog državnog arhiva s drugim arhivima i srodnim ustanovama iz Republike Hrvatske u svrhu zaštite, sigurnosti i nadopune arhivskog gradiva. Ustanove koje nisu same mogle izvršiti mikrofilmiranje dostavljale su gradivo u Središnji fotolaboratorij HDA, a dio mikrofilmova preuzet je putem poklona i zamjene.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od mikrofilmiranog arhivskog gradiva koja se čuva u arhivima i srodnim ustanovama Republike Hrvatske. U zaštitne, sigurnosne i dopunske svrhe snimano je gradivo od kulturnog i povijesnog značaja za Republiku Hrvatsku. U zbirci se nalazi mikrofilmirano gradivo iz područnih državnih arhiva, Središnjeg vojnog arhiva, Arhiva obitelji Brlić, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, raznih crkvenih arhiva (kaptola, nadbiskupija, biskupija i župnih ureda), Metropolitanske knjižnice, franjevačkih i dominikanskih samostana i mnogih drugih ustanova.
Vrste medija: Mikrooblik ; Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; srpski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-1740/P - 1 Zbirka mikrofilmova arhivskoga gradiva iz ustanova Republike Hrvatske (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 55546
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica